การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
ไม่มีข้อมูล
-
-
832
ไม่มีข้อมูล
-
-
833
ไม่มีข้อมูล
-
-
834
ไม่มีข้อมูล
-
-
835
ไม่มีข้อมูล
-
-
836
ไม่มีข้อมูล
-
-
837
ไม่มีข้อมูล
-
-
838
ไม่มีข้อมูล
-
-
839
ไม่มีข้อมูล
-
-
840
ไม่มีข้อมูล
-
-
841
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
16:46
411
-
842
ออกแหลมฉบัง
17:45
365
20:00
843
ไม่มีข้อมูล
-
-
844
ไม่มีข้อมูล
-
-
845
ออกแหลมฉบัง
22:29
594
22:44
846
ออกแหลมฉบัง
23:17
527
01:27
847
ไม่มีข้อมูล
-
-
848
ไม่มีข้อมูล
-
-
849
ไม่มีข้อมูล
-
-
850
ไม่มีข้อมูล
-
-
851
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
23:33
378
-
852
ออกแหลมฉบัง
00:21
321
02:31
853
ออก ICD.
00:45
510
03:15
854
ไม่มีข้อมูล
-
-
855
ออก ICD.
01:55
500
04:25
856
ไม่มีข้อมูล
-
-
857
ไม่มีข้อมูล
-
-
858
ไม่มีข้อมูล
-
-
859
ไม่มีข้อมูล
-
-
860
ไม่มีข้อมูล
-
-
*คลิกที่หมายเลขขบวนเพื่อดูลำดับรถ (ถ้ามีข้อมูล)
© 2014-2017 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด