การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
ไม่มีเดิน
832
ไม่มีเดิน
833
งดเดิน
834
งดเดิน
835
ไม่มีเดิน
836
ไม่มีเดิน
837
ไม่มีเดิน
838
ไม่มีเดิน
839
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
20:03
693
-
840
ถึง ICD
23:10
645
-
841
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
22:39
764
-
842
ออกท่าเรือแหลมฉบัง
23:00
695
01:30
843
งดเดิน
844
งดเดิน
845
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
03:42
892
-
846
ไม่มีข้อมูล
-
-
847
งดเดิน
848
งดเดิน
849
ไม่มีเดิน
850
ไม่มีเดิน
851
ถึงแหลมฉบัง
03:45
645
04:00
852
ไม่มีข้อมูล
-
-
853
ไม่มีข้อมูล
-
-
854
ไม่มีข้อมูล
-
-
855
งดเดิน
856
งดเดิน
857
งดเดิน
858
งดเดิน
859
งดเดิน
860
งดเดิน
*คลิกที่หมายเลขขบวนเพื่อดูลำดับรถ (ถ้ามีข้อมูล)
© 2014-2017 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด