การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
ไม่มีข้อมูล
-
-
832
ไม่มีข้อมูล
-
-
833
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
08:33
268
-
834
ถึง ICD
15:00
420
-
835
ไม่มีข้อมูล
-
-
836
ไม่มีข้อมูล
-
-
837
ไม่มีข้อมูล
-
-
838
ไม่มีข้อมูล
-
-
839
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
12:20
230
-
840
ถึง ICD
15:15
170
-
841
ไม่มีข้อมูล
-
-
842
ไม่มีข้อมูล
-
-
843
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
15:42
257
-
844
ออกแหลมฉบัง
16:18
188
18:28
845
ออก ICD.
15:40
320
18:10
846
ไม่มีข้อมูล
-
-
847
ไม่มีข้อมูล
-
-
848
ไม่มีข้อมูล
-
-
849
ไม่มีข้อมูล
-
-
850
ไม่มีข้อมูล
-
-
851
ไม่มีข้อมูล
-
-
852
ไม่มีข้อมูล
-
-
853
ไม่มีข้อมูล
-
-
854
ไม่มีข้อมูล
-
-
855
ไม่มีข้อมูล
-
-
856
ไม่มีข้อมูล
-
-
857
ไม่มีข้อมูล
-
-
858
ไม่มีข้อมูล
-
-
859
ไม่มีข้อมูล
-
-
860
ไม่มีข้อมูล
-
-
*คลิกที่หมายเลขขบวนเพื่อดูลำดับรถ (ถ้ามีข้อมูล)
© 2014-2017 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด