การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
งดเดิน
832
งดเดิน
833
งดเดิน
834
งดเดิน
835
งดเดิน
836
งดเดิน
837
ไม่มีเดิน
838
ไม่มีเดิน
839
งดเดิน
840
งดเดิน
841 C
ออก ICD.
10:50
205
13:20
842
ไม่มีข้อมูล
-
-
843
ไม่มีข้อมูล
-
-
844
ไม่มีข้อมูล
-
-
845
ไม่มีข้อมูล
-
-
846
ไม่มีข้อมูล
-
-
847
ไม่มีข้อมูล
-
-
848
ไม่มีข้อมูล
-
-
849
งดเดิน
850
งดเดิน
851
งดเดิน
852
งดเดิน
853
ไม่มีข้อมูล
-
-
854
ไม่มีข้อมูล
-
-
855
ไม่มีข้อมูล
-
-
856
ไม่มีข้อมูล
-
-
857
ไม่มีข้อมูล
-
-
858
ออกท่าเรือแหลมฉบัง
11:35
-
14:00
859
ไม่มีข้อมูล
-
-
860
ไม่มีข้อมูล
-
-
*คลิกที่หมายเลขขบวนเพื่อดูลำดับรถ (ถ้ามีข้อมูล)
© 2014-2017 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด