การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
ไม่มีเดิน
832
ไม่มีเดิน
833
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
23:20
1,155
-
834
ออกแหลมฉบัง
00:13
1,103
02:23
835
ไม่มีเดิน
836
ไม่มีเดิน
837
ไม่มีเดิน
838
ไม่มีเดิน
839
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
03:26
1,136
-
840
ออกแหลมฉบัง
04:00
1,065
06:10
841
งดเดิน
842
งดเดิน
843
ถึงแหลมฉบัง
18:35
445
18:50
844
ไม่มีข้อมูล
-
-
845
งดเดิน
846
งดเดิน
847
งดเดิน
848
งดเดิน
849
ไม่มีเดิน
850
ไม่มีเดิน
851
ถึงแหลมฉบัง
04:48
708
05:03
852
ไม่มีข้อมูล
-
-
853
ไม่มีข้อมูล
-
-
854
ไม่มีข้อมูล
-
-
855
ไม่มีข้อมูล
-
-
856
ไม่มีข้อมูล
-
-
857
งดเดิน
858
งดเดิน
859
ไม่มีข้อมูล
-
-
860
ไม่มีข้อมูล
-
-
*คลิกที่หมายเลขขบวนเพื่อดูลำดับรถ (ถ้ามีข้อมูล)
© 2014-2017 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด