การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


สถานะขบวนรถของวันที่

ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
ขบวน
Train No.
สถานะ
Status
เวลา
Time
ช้า (นาที)
Delay (Min.)
เวลาถึงโดยประมาณ
Est. Arrival
831
ไม่มีเดิน
832
ไม่มีเดิน
833
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
08:43
278
-
834
ถึง ICD
12:00
240
-
835
ไม่มีเดิน
836
ไม่มีเดิน
837
ไม่มีเดิน
838
ไม่มีเดิน
839
งดเดิน
840
งดเดิน
841
งดเดิน
842
งดเดิน
843
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
13:40
135
-
844
ถึง ICD
16:45
85
-
845
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
16:28
218
-
846
ถึง ICD
19:45
185
-
847
งดเดิน
848
งดเดิน
849
ไม่มีเดิน
850
ไม่มีเดิน
851
งดเดิน
852
งดเดิน
853
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
18:56
11
-
854
ถึง ICD
21:50
-
-
855
ถึงแหลมฉบัง
19:27
-
19:42
856
ไม่มีข้อมูล
-
-
857
ถึงท่าเรือแหลมฉบัง
22:27
42
-
858
ไม่มีข้อมูล
-
-
859
งดเดิน
860
งดเดิน
*คลิกที่หมายเลขขบวนเพื่อดูลำดับรถ (ถ้ามีข้อมูล)
© 2014-2018 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด