การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


วันที่ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2017-09-25 11:26:16 โดย นายธีระวัฒน์ โอวาทสุวรรณ

ขบวน
Train No.
บริษัท
Client
จำนวน
Quantity
เทียบท่า
Port
หมายเหตุ
Remark
ขบวน
Train No.
บริษัท
Client
จำนวน
Quantity
เทียบท่า
Port
หมายเหตุ
Remark
831
ไม่มีเดิน
832
ไม่มีเดิน
833
งดเดิน
834
งดเดิน
835
ไม่มีเดิน
836
ไม่มีเดิน
837
ไม่มีเดิน
838
ไม่มีเดิน
839
THL
35
ฝั่ง C
840
THL
35
ฝั่ง C
C1, B5
841
ECTT
35
ฝั่ง B
842
ECTT
35
ฝั่ง B
B2
843
งดเดิน
844
งดเดิน
845
NICD
35
ฝั่ง C
846
NICD
35
ฝั่ง C
C1, 2
847
ESCO
35
ฝั่ง C
848
ESCO
35
ฝั่ง C
849
ไม่มีเดิน
850
ไม่มีเดิน
851
SSS
35
ฝั่ง B
852
SSS
35
ฝั่ง B
853
THL
TIFFA
5
30
ฝั่ง C

854
ESCO
35
ฝั่ง C
855
ESCO
ECTT
17
18
ฝั่ง B

856
ESCO
ECTT
17
18
ฝั่ง B

B2
857
SSS
35
ฝั่ง B
858
SSS
35
ฝั่ง B
859
SSS
35
ฝั่ง C
860
SSS
35
ฝั่ง C
พิมพ์ใบจองแคร่นี้ | * = รอการตรวจสอบ
© 2014-2017 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด