การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ใช้งาน   รหัสผ่าน


วันที่ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2017-11-22 11:02:26 โดย นายธีระวัฒน์ โอวาทสุวรรณ

ขบวน
Train No.
บริษัท
Client
จำนวน
Quantity
เทียบท่า
Port
หมายเหตุ
Remark
ขบวน
Train No.
บริษัท
Client
จำนวน
Quantity
เทียบท่า
Port
หมายเหตุ
Remark
831
ไม่มีเดิน
832
ไม่มีเดิน
833
งดเดิน
834
งดเดิน
835
ไม่มีเดิน
836
ไม่มีเดิน
837
ไม่มีเดิน
838
ไม่มีเดิน
839
งดเดิน
840
ไม่มีจอง
เปิดเดิน
841
งดเดิน
842
งดเดิน
843
SSS
ESCO
32
3
ฝั่ง B
สินค้า 857-20 พ.ย. 60
844
SSS
35
ฝั่ง B
B3 สินค้า 858-20 พ.ย. 60
845
ESCO
THL
5
30
ฝั่ง C
สินค้า 859-20 พ.ย. 60
846
SSS
ESCO
28
7
ฝั่ง C
สินค้า 860-20 พ.ย. 60
C1
847
SSS
35
ฝั่ง B
848
SSS
35
ฝั่ง B
849
ไม่มีเดิน
850
ไม่มีเดิน
851
THL
TIFFA
14
21
ฝั่ง C

852
ESCO
THL
21
14
ฝั่ง C
C1, 2
C1, B5
853
ECTT
35
ฝั่ง B
854
ECTT
35
ฝั่ง B
B2
855
SSS
35
ฝั่ง C
856
SSS
NICD
6
26
ฝั่ง C

C1, B5
857
ESCO
35
ฝั่ง C
858
ESCO
35
ฝั่ง C
C1,3 A2
859
SSS
35
ฝั่ง B
860
SSS
35
ฝั่ง B
พิมพ์ใบจองแคร่นี้ | * = รอการตรวจสอบ
© 2014-2017 โดย นายศิวดล ผลวัชนะ
จัดทำเพื่อใช้ในงานการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ผ่านการทดสอบการแสดงผลบน Google Chrome และ Mozilla Firefox ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 จุด